Yayınlar    Ulusal Bildiriler
 Ulusal Bildiriler
Özellik SIRA =
Özellik Tür =
1. İyelik Eki Yığılmasının Saltuk-nâme'deki Örnekleri, VIII. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1987 (Bildiriler yayımlanmamıştır.)
2. Çukurova Ağızlarındaki Arkaik Kelimeler, II. Mersin Milli Eğitim ve Kültür Sempozyumu, s. 17, Mersin, 1988
3. Saltuk-nâme'deki Ad Verme Hadiseleri, III. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kong¬re¬si, 1989, (Bildiriler henüz yayımlanmamıştır.)
4. +lA- Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı Konusundaki Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı (22-23 Ekim 1993), Türk Dil Kurumu, s.92-105, Ankara, 1995
5. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, IX. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, (Bildiriler yayımlanmamıştır.)
6. Türkiye Türkçesinde Ünlemler, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 17 Nisan 1998, Türk Dil Kurumu, Ankara
7. Yüksek Öğretimde Türkçenin Öğretimi, Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Haziran 1998, Gaziantep Üniversitesi- TÖMER, Gaziantep
8. Bilişim Çağı ve Türkçenin Sorunları, 2000 Yılında Türk Dilinin Sorunları Toplantısı, 30 Mart 2000, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul
9. Bilişim Çağı ve Türkçe, 26 Eylül Dil Bayramı, Türk Dil Kurumu, 26 Eylül 2000, İzmir
10. Bilgisayar Dilinde Türkçe, Hacettepe Üniversitesi, 24 Ekim 2001, Ankara
11. Bölge Ağızlarının Söz Varlığı Üzerine, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi, 19-20 Nisan 2002, Antakya
12. Müzik Dilinde Türkçe, Karaman Dil Bayramı Bilgi Şöleni, 12 Mayıs 2003, Karaman
13. Ulusal Eğitim ve Ulusal Dil İlişkisi, Ulusal Eğitim Kurultayı, 20 Aralık 2003, Ankara
14. Bilim Terimleri ve Türk Dil Kurumu, Bilim Terimleri Çalıştayı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 26-27 Aralık 2003, Bolu

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET