5. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, IX. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, (Bildiriler yayımlanmamıştır.)
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET