7. Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi, Türk-Sovyet Kollokyumu, 2-5 Ağustos 1992, Bişkek/Kırgızistan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1992, TDK yayını, Ankara.
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET