8. Dede Korkut Kitabında Geçen Bir Cümle Türü Üzerine, II. Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu, 22-28 Aralık 1998, Azerbaycan İlimler Akademisi ve İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü, Bakû, Azerbaycan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I, TDK yayını, Ankara, 2004, s. 1-28.
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET