13. Yazılışının 930. Yılında Dîvânü Lugâti’t Türk ve Kaşgarlı Mahmut, (Açış Konuşması), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25 Aralık 2002, İstanbul
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET