Yayınlar    Kitaplar
 Kitaplar
1a) Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltuk-nâme I Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, İstanbul, 1987, 1988, 1990
 
   
  
1a) Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltuk-nâme II Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, İstanbul, 1987, 1988, 1990
 
   
  
1a) Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltuk-nâme III Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, İstanbul, 1987, 1988, 1990
 
   
  
1b) (Azerbaycan Türkçesiyle Yayımı) Ebül-Hayri-Rumi, Saltuknamə I Elmi Redaktör Baxşəliyeva Gövhər, Aktaranlar və nəşrə hazırlayanlar Sədaqət Qasımlı, Barat Osmanlı, Emilya Xəlilova, Əli Nəşriyyat Evi, Bakü 2007, 2008
 
   
    
1b) (Azerbaycan Türkçesiyle Yayımı) Ebül-Hayri-Rumi, Saltuknamə II Elmi Redaktör Baxşəliyeva Gövhər, Aktaranlar və nəşrə hazırlayanlar Sədaqət Qasımlı, Barat Osmanlı, Emilya Xəlilova, Əli Nəşriyyat Evi, Bakü 2007, 2008
 
   
  
1b) (Azerbaycan Türkçesiyle Yayımı) Ebül-Hayri-Rumi, Saltuknamə III Elmi Redaktör Baxşəliyeva Gövhər, Aktaranlar və nəşrə hazırlayanlar Sədaqət Qasımlı, Barat Osmanlı, Emilya Xəlilova, Əli Nəşriyyat Evi, Bakü 2007, 2008
  
   
    
2) Şor Sözlüğü, (N. N. Kurpeşko ile birlikte), Türkoloji Araştırmaları yayınları, Adana, 1995
    
   
  
3) Anayurttan Atayurda, Gezi Notları, Türkoloji Araştırmaları yayınları, Adana, 1995
    
   
    
4) Eski Anadolu Türkçesi, ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ders notu no. 56, 3. baskı, Adana, 1995
    
   
    
5) Teleüt Ağzı Sözlüğü, (C. Turgunbayev ile birlikte çeviri), Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2000
    
   
    
6) TDK, Yazım Kılavuzu,(Çalışma Grubu Başkanı olarak), 24., 25., ve 26. baskılar, Ankara, 2005, 2007, 2009, 2012
    
   
    
7) TDK, Türkçe Sözlük, (Çalışma Grubu Başkanı olarak), 10 ve 11. baskı Ankara, 2005, 2011
    
  
    
8) TDK, İlköğretim Yazım (İmlâ) Kılavuzu,(Çalışma Grubu Başkanı olarak), 1., 2. ve 3. baskılar, Ankara, 2004, 2005, 2009 
    
 
    
8) Resimli Okul Sözlüğü, (Recep Toparlı, Belgin Aksu ile birlikte), Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2008
    
   
    
9) İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük, (Çalışma Grubu Başkanı olarak), Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2005
    
   
    
10a) Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2008
    
   
    
10b) (Uygur Türkçesiyle yayımı) Miŋ Yıl Burun Miŋ Yıl Kiyin Mahmud Kaşgari ve Düvanü Lugati’-Türk, Aktaran Erkin Ariz, Milletler Neşriyatı, Pekin, 2009
    
   
    
10c) (Çince yayımı), Pekin, 2009
    
   
    
10ç) (İngilizce yayımı) One Thousand Years Ago One Thousand Years Later Mahmud Kashgarî and Diwan Lugat at-Turk, Çeviren S. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2010
    
   
    
10d) (Rusça yayımı), Çeviren Caştegin Turgunbayer, Ankara, 2010
    
   
    
10e) (Fransızca yayımı) Il Y A Un Milliénaire Kâşgarlı Makmud et Son Dîvânü Lugāti’-Türk, Çeviren Zeynep Oral Alp, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2011
    
   
    
11) Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2011
    
 
    
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET