Yayınlar    Makaleler
 Makaleler
1. Saltuk-nâme'nin Yeni Bulunan Nüshaları ve Bazı Düşünceler, Türk Kültürü Araştırmaları, c.XXIV/2, s. 229, Ankara, 1989;

2. Tarsus Tarihine Ait Bir Risale, İçel Kültürü Dergisi, S. 11, s. 3, Mersin, 1990

3. Vakıf Terimleri Sözlüğü, Dünden Bugüne Vakıflar, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü yayını, s. 70 , Adana, 1988

4. Adana Ağızları, 1991 Adana İl Yıllığı, Adana Valiliği yayını, s. 93-97, Adana, 1992

5. Adana Ağızları, İçel Kültürü dergisi, s. 1-3, Mersin, 1992

6. Şor Türkleri ve Şor Türkçesi, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 80, s.121-138, İstanbul, 1992

7. Güneybatı Sibirya'da Yaşayan Türk Boyları, Türk Kültürü Dergisi, S. 357, s. 11-18, Ankara, 1993

8. Şor ve Teleüt Türkçelerinin Bugünü ve Yarını, ACUN Türkçenin Gücü dergisi, S. 1, s.16 İstanbul, 1993

9. Şor Türkçesi ile İlgili Yeni Yayınlar ve Çalışmalar, Türk Dili dergisi, S. 500, s.193, Ankara, 1993

10. Ebülhayr Rumi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.10, s.360-362

11. Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler, Türk Dili dergisi, S. 518, s. 156-163, Ankara, 1995

12. Saltuk-nâmedeki Ata Sözleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S.4, s. 55-69, Adana, 1996

13. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâmesi, Zeynep Korkmaz Armağanı, Türk Kültürü¬nü Araştırma Enstitüsü yayını, ss. 63-87, Ankara, 1996

14. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâme'si, TDAY Belleten 1992, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1995, ss. 37-59

15. Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Araştırmalar, Türk Lehçeleri Dergisi, S. 1, TÖMER, Ankara, 1995

16. Romanya Türkleri ve Sarı Saltuk, Yesevi dergisi, sayı 24, s. 32-35, İstanbul, 1995

17. Sarı Saltuk ve Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâme'si, Renkler, Kriterion yayını, s.156-176, Bükreş, Romanya, 1995

18. İnternetteki Türkoloji Dünyası, Türk Dili dergisi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, Nisan 1998

19. Şor Türkçesinin Söz Varlığı ve Şor Sözlüğü, Kebikeç, S. 7-8, s. 135-139, 1999, Ankara

20. Teleüt Şairi Nikolay V. Kalişev ve Şiirleri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 8, s.426-437, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1999

21. Adana'nın Sosyal ve Kültürel Yapısı, Adana kitabı, Güçbirliği Vakfı Yayını, s.78-103, Adana, 1999

22. Sledite na Sarı Saltuk v Rumeliya i Svetata Obitel na Sveti Naum / Sarı Saltuk v Ohrid, İslyam i Kultura İzsledvaniya, s. 26-51, Sofya, Bulgaristan, 1999

23. Adana Ağızlarının Söz Varlığı, Adana kitabı, Yapı Kredi Yayınları, s. 431-437, İstanbul, 2000

24. Bilişim Çağı ve Türkçe, Türk Yurdu dergisi, Türkçeye Saygı Özel Sayısı, Şubat-Mart 2001, S. 162-163, s.2629

25. Üçüncü Binyılda Türkçe, 2023 Dergisi, 'The Türkce' Özel Sayısı, Sayı 3, Temmuz 2001, s. 18-21

26. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili, Türk Edebiyatı dergisi, Eylül 2001

27. Bitmeyen Tartışma Q, X, W..., Türk Dili dergisi,Ocak 2002, S. 601

28. Türkçeden Başka Bir Dille Eğitim?, Türk Dili dergisi, Mart 2002, S. 603

29. Internet mi, İnternet mi?, Türk Dili dergisi, Nisan 2002, S. 604

30. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisi, Temmuz 2002, S. 607

31. 70. Kuruluş Yıl Dönümünde Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisi, Ağustos 2002, S. 608

32. Bilişim Türkçesi, Türk Dili dergisi, Eylül 2002

33. Dil Bayramının 70. Yıl Dönümünde Türkçe ve Türk Dil Kurumu, Kasım 2002

34. Cumhuriyet Döneminde Türkçe, Türkler, C. 18, s. 15-53, 2002

35. Turkish Language in the Republican Period, The Turks, vol. 5, pp. 595-620, 2002

36. Q Klavye Sorunu ve Bilgisayarlarda Türkçe Karakterler, Türk Dili dergisi, Nisan 2003, S.616, s.353-356

37. Türk Dil Kurumunun 2003 Yılı Çalışmaları, Türk Dili dergisi, Şubat 2004, S. 626, s.99-113
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET