Kitap Koleksiyonu

Kitap koleksiyonuma hoş geldiniz…

Her öğretim üyesi gibi benim de çalıştığım konulara ilişkin bir kitaplığım var. Üniversite öğrenciliği yıllarımdan bu yana alanımdaki yayınları izlemeye çalışıyorum. Öte yandan çocuk yaşta oluşan kitaba olan ilgim zamanla kitap toplama merakına dönüştü. Yalnızca alanımla ilgili değil ilgimi çeken kitapları da biriktirmeye başladım. Çoğu zaman harçlıklarımı tükettiğim yer olurdu Beyazıt’taki Sahaflar Çarşısı… Aile büyüklerimden kalan kitaplar, koleksiyonumun temelini oluşturuyordu. Ancak daha sonra müzayedelerden, yurt dışındaki sahaflardan, yurt içinde veya yurt dışında sanal ortamda yapılan satışlardan topladığım kitaplarla koleksiyonum gelişti. Yazmalardan nadir basma eserlere kadar yüzlerce kitabı bir araya getirdim. Koleksiyonumdaki en eski yazma eser XV. yüzyıla ait. En eski basma eser ise 1615 tarihini taşıyan Latince-Yunanca-Galce sözlük… Sözlükler bu eserler içerisinde önemli bir bölümü oluşturuyor. Sözlükçülük üzerine çalıştığım için bulduğum her sözlüğü kitaplığıma kazandırmaya çalıştım. Bizde ilk baskı sözlükler (TDK’nin yayımladığı birinci baskı Türkçe Sözlük de buna dâhildir) genellikle fasiküller hâlinde yayımlanıyor, tamamlandığında ciltleniyordu. Bu bakımdan az sayıda da olsa bazı sözlüklerin fasikülleri de elimde bulunuyor.     

Gelecekte bütün koleksiyonumu buraya tam metin olarak aktarmaya çalışacağım ama şimdilik ancak bu kadarını tarayıp bilgileriyle birlikte sunmaya vaktim yetti.

Bu bölüm tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bir koleksiyoncudan istenemeyecek tek şey topladığı malzemedir. Bu bakımdan kitapların kendisini hiç istemeyiniz, kimseye veremem…

Son satırlar (her ne kadar yeni yasada yasaklanmışsa da) millî kamyon edebiyatımızdan mülhem:

Baba malı değil alın teri!

Nazar etme ne olur, topla senin de olur… 
 
 
 
THESAURUS VOCUM OMNIUM LATINARUM ORDINE, Anno M. DC. XV. (1615), 1352 s.  
 
 
 
Resmî Ziyaretlerin ve Kart dö Vizitlerin Suret-i Teatisi Hakkında Muhtıra, Ankara, 1926
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET