ERİŞİME AÇIK MAKALELERİ
 "Türk İşaret Dili", Yeni Türkiye dergisi, Türkçe Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayını, Ankara, 2013, Sayı 55, s.1496-1502Okuyabilirsiniz   
 
Garayeva Leysan Faritovna ile birlikte, "XX. Yüzyıl Başlarında Türk Lehçelerinin Söz Varlığındaki Ortaklıklar Üzerine: 1905 Kazan Baskısı Muhammediye Örneği", Yeni Türkiye dergisi, Türkçe Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayını, Ankara, 2013, Sayı 55, s.636-638 Okuyabilirsiniz
 
 
 
 
 
Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET